nieuw landgoed LEIJVENNEN

Exclusief wonen op een nieuw landgoed...

Aan de basis voor het nieuwe landgoed Leijvennen ligt een weldoordachte ontwerpvisie: de kwaliteiten van het landschap als drager worden, samen met hoogwaardige architectuur en beeldkwaliteit, tot een unieke eenheid gesmeed. Het ontwerp van uw de woningen en de situering in het landschap voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en uitstraling. Op deze manier wordt gegarandeerd dat deze nu al unieke woonomgeving ook voor de toekomst bewaard blijft!

...een topkwaliteit woonmilieu!

Landschapsarchitect, Martien van Osch, aan het woord:

“Van natte beekdalen tot hoge droge gronden met heide en bossen. Aan de Leij liggen moerasachtige gronden met verborgen waterpartijen, op de hogere gelegen grond een groot nieuw ven. Aan de oostrand parallel lopende groene singels met langgerekte smalle bloemrijke weiden ertussen: een fraaie beschutte uitvalsbasis voor foeragerend wild. Het landgoed wordt ontsloten door een eeuwenoude route, de Oude Tilburgse Baan. Deze met fraaie oude beplanting gelardeerde landweg doorkruist het landgoed van zuid naar noord. Op de driesprong waakt een grote eik over het hart van het landgoed.”

 

"Exclusief wonen op een nieuw landgoed... een topkwaliteit woonmilieu!"